Đặt tour

Hà Nội - Đền Bà Chúa Kho - Chùa Dâu - Chùa Bút Tháp - Hà Nội

Thời lượng: 1 Ngày Đêm
Phương tiện: Ô tô

Giá: 437.000đ/người

Thông tin đặt tour
Thông tin liên hệ