Đặt tour

Chùa Côn Sơn - Kiếp Bạc - Gốm Chu Đậu

Thời lượng: 1 Ngày Đêm
Phương tiện: Ô tô

Giá: 430.000đ/người

Thông tin đặt tour
Thông tin liên hệ