Kỳ nghỉ Đông Dương

DỊCH VỤ XIN HỌC BỔNG DU HỌC TRUNG QUỐC

DỊCH VỤ XIN HỌC BỔNG DU HỌC TRUNG QUỐC

Dịch vụ xin học bổng Du học Chính phủ Trung Quốc-Khổng Tử- Khả năng đạt cao- Đỗ học bổng mới phải nộp phí. Hotline: 0913351608

  • Có những loại học bổng Trung Quốc

           1. Học bổng của chính phủ Trung Quốc (CSC)

           2. Học bổng Khổng Tử
           3. Học bổng của Tỉnh
           4. Học bổng của Trường đại học
  • Những ưu điểm của học bổng CSC
Điểm đánh giá

12345

Tour giá rẻ trong tháng
Tour Chùa Tam Chúc 01 ngày

Tour Chùa Tam Chúc 01 ngày

1 ngày
Gía từ: 550.000đ 750.000đ
Combo Du lịch Sapa Giá rẻ 2020 Ks 3,4 sao

Combo Du lịch Sapa Giá rẻ 2020 Ks 3,4 sao

1-2 ngày
Gía từ: 790.000đ 791.000đ