Kỳ nghỉ Đông Dương

TOUR HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC

Sắp xếp

Hà Nội - Hồ Ba Bể Bắc Kạn 2N1Đ

Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần
Xuất phát: Hà Nội
Phương tiện: Ô tô

Hà Nội - Thác Bản Giốc - Hồ Ba Bể 3N2Đ (ngủ homestay)

Khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần
Xuất phát: Hà Nội
Phương tiện: Ô tô

Hà Nội - Hồ Ba Bể - Thác Bản Giốc - Pác Bó

Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Xuất phát: Hà Nội
Phương tiện: Ô tô
Sắp xếp