Tour khuyến mại đặc biệt

Lịch khởi hành

Lịch trình khởi hành tháng 3-2013

STT Tên tour Thời lượng/
Ngày khởi hành
Giá (VNĐ)  
1 Nam Ninh - Thanh Tú Sơn
Không cần hộ chiếu
3 ngày - 2 đêm
08 ,15/03, các thứ 6 hàng tuần
2.298.000 VND Đặt Tour
2 Nam Ninh - Quảng Châu - Thẩm Quyến
Không cần hộ chiếu
5 ngày 4 đêm
23 & 30/03
5.400.000 VND Đặt Tour
3 Bắc Kinh - Thượng Hải
Bay VNA
5 ngày 4 đêm
06 & 30/03
14.350.000 VND Đặt Tour
4 Myanmar - Yangon
Bay VNA
4 ngày 3 đêm
22 & 30/03
14.400.000 VND Đặt Tour
5 Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu
Bay VNA - Tàu K6
7 ngày 6 đêm
06,22,26 & 27/03
14.980.000 VND Đặt Tour
6 BangKok - Pattaya
Bay VNA/TG
5 ngày 4 đêm
05,29 & 30/03
8.100.000 VND Đặt Tour
7 Singapore - Sentosa
Bay VNA
4 ngày 3 đêm
08,22 & 30/03
13.400.000 VND Đặt Tour
8 Singapore - Sentosa
Bay SQ
4 ngày 3 đêm
14 & 28/03
10.900.000 VND Đặt Tour
9 Malaysia - Singapore
Bay VNA
7 ngày 6 đêm
06,21,23 & 30/03
14.650.000 VND Đặt Tour
10 HongKong - Disneyland
Bay VNA
4 ngày 3 đêm
06, 09, 20, 23 & 30 /03
14.380.000 VND Đặt Tour
11 Siêm Riệp - Phnôm Pênh
Bay VNA
4 ngày 3 đêm
08,15,21 & 28/03
11.600.000 VND Đặt Tour
12 Mỹ - Liên tuyến Đông Tây
Kết hợp thăm thân
10 ngày 9 đêm
30/03
75.700.000 VND Đặt Tour